دوره شبکه های کامپیوتری

  • خانه
  • دوره شبکه های کامپیوتری
Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

شبکه های کامپیوتری

زیرساخت های شبکه نقش حیاتی را در سیستم های فناوری اطلاعات یا همان بازی می کنند. شبکه ها علاوه بر وظیفه انتقال دیتا بین اجزای درونی یک سیستم، وظیقه انتقال آن بین کاربران و سیستم ها را نیز بر عهده دارند. در این بین اهمیت شبکه موجب شده است تا فرصت های شغلی فراوانی در اختیار افرادی که در دوره های تخصصی آموزشی شبکه شرکت کرده اند قرار بگیرد.