خدمات مدیریت شبکه های اجتماعی

3
2
1

شروع پروژه

پروژه شما پس از انتخاب پکیج خود از میان پیکج های پیشنهادی تیم تدبیرکارا، شروع می شود.

معرفی پکیج های پشتیبانی

پس از ثبت درخواست و کارشناسی، تیم تدبیرکارا برترین و بهترین پیکج ها را باتوجه به نیاز های شما معرفی می کنند

 چت آنلاین،سیستم تیکتینگ و تماس با کارشناسان، راه های ارتباطی هستند که می توانید با دریافت راهنمایی از کارشناسان ما درخواست خود را ثبت کنید

خدمات مدیریت شبکه های اجتماعی

1

 چت آنلاین،سیستم تیکتینگ و تماس با کارشناسان، راه های ارتباطی هستند که می توانید با دریافت راهنمایی از کارشناسان ما درخواست خودر را ثبت کنید

2

معرفی پکیج های پشتیبانی

پس از ثبت درخواست و کارشناسی، تیم تدبیرکارا برترین و بهترین پیکج ها را باتوجه به نیاز های شما معرفی می کنند

3

شروع پروژه

پروژه شما پس از انتخاب پکیج خود از میان پیکج های پیشنهادی تیم تدبیرکارا، شروع می شود.

0
    0
    سبدخرید شما
    سبدخرید خالی استبازگشت به فروشگاه