خدمات طراحی وب سایت و برنامه نویسی

4
3
2
1

تحویل، آموزش و پشتیبانی

در یک نشست ، کارشناسان تدبیرکارا وب سایت را با ارائه نام کاربری و رمز عبور تحویل داده و همچنین آموزش های اولیه را نیز ارائه می دهند.

طراحی و پیاده سازی

باتوجه به نشست برگزار شده، طراحان تدبیرکارا سایت را برای تایید و تست آماده سازی میکنند

مشاوره قبل از طراحی​

کارشناسان تدبیرکارا نشستی برای نیاز سنجی و ملزومات مورد نیاز وب سایت شما برنامه ریزی می کنند.

ثبت درخواست

 چت آنلاین،سیستم تیکتینگ و تماس با کارشناسان راه های ارتباطی هستند که می توانید با دریافت راهنمایی از کارشناسان ما، درخواست خود را ثبت کنید

خدمات طراحی وب سایت و برنامه نویسی

1

ثبت درخواست

 چت آنلاین،سیستم تیکتینگ و تماس با کارشناسان راه های ارتباطی هستند که می توانید با دریافت راهنمایی از کارشناسان ما، درخواست خودر را ثبت کنید

2

مشاوره قبل از طراحی​

کارشناسان تدبیرکارا نشستی برای نیاز سنجی و ملزومات مورد نیاز وب سایت شما برنامه ریزی می کنند.

3

طراحی و پیاده سازی

باتوجه به نشست برگزار شده، طراحان تدبیرکارا سایت را برای تایید و تست آماده سازی می کنند

تحویل، آموزش و پشتیبانی

در یک نشست ، کارشناسان تدبیرکارا وب سایت را با ارائه نام کاربری و رمز عبور تحویل داده و همچنین آموزش های اولیه را نیز می دهند.

0
    0
    سبدخرید شما
    سبدخرید خالی استبازگشت به فروشگاه