روند خدمات پسیو

3
2
1

ارسال کارشناس

یک تیم جهت بازدید محل و نظر دادن روی پروژه به محل اعزام شده و مسائل مختلف آن را مستند می کند.

برآورد پروژه

طی بررسی ها و نشست های متخصصان فعال در این شرکت، پروژه شمار بررسی و برآورد می شود.

ثبت درخواست

 چت آنلاین،سیستم تیکتینگ و تماس با کارشناسان راه های ارتباطی هستند که می توانید با دریافت راهنمایی از کارشناسان ما، درخواست خود را ثبت کنید

روند خدمات پسیو

1

ثبت درخواست

 چت آنلاین،سیستم تیکتینگ و تماس با کارشناسان راه های ارتباطی هستند که می توانید با دریافت راهنمایی از کارشناسان ما، درخواست خودر را ثبت کنید

2

برآورد پروژه

طی بررسی ها و نشست های متخصصان فعال در این شرکت، پروژه شمار بررسی و برآورد می شود.

3

ارسال کارشناس

یک تیم جهت بازدید محل و نظر دادن روی پروژه به محل اعزام شده و مسائل مختلف آن را مستند می کند.

0
    0
    سبدخرید شما
    سبدخرید خالی استبازگشت به فروشگاه